فـروش انواع سـير و فـر آورده هاي سيـر

فروش پودر سير
پودر سیر پودر سیر پودر سیر
پودر سیر پودر سیر podr
آموزش کاشت سیر سیر بذری سیر صادراتی سیر تازه سیر پوست کنده و سیر مروارید خلال و پرک سیر پودر سیر موسیر و پرک موسیر
09189115838
09185051994
09183150746

Email:
info@garliciran.com
پودر سير از سير خشک شده توليد مي شود و پودر سير فوايد زيادي نسبت به سير تازه دارد
چون هنگامي که سير را خشک مي کنيد عمر مفيد آن افزايش مي يابد بنابر اين مي توان آن را
براي سالهاي استفاده کرد
پودر سير را مي توان در وعده هاي غذايي مختلف استفاده کرد پودر سير به عنوان ادويه يا سس
غذا استفاده مي شود
مهمترين فايده پودر سير کاهش کلسترول بهبود سيستم ايمني بدن و ...مي باشد
سير توليدي همدان رتبه اول را در سطح کشور دارد و از عطر و طمع خوبي برخوردار مي باشد
از اين رو پودر سير توليدي همدان داراي خواص زيادي مي باشد
پودر سير توليدي ما داراي عطر و طمع زيادي بوده و کارخانه هاي زيادي از پودر سير ما خريد
مي کنند
براي مقايسه پودر سير ما کافي است يکبار از ما خريد کنيد
مصارف پودر سير در زمينه خوراکي و دامي مي باشد
ما به طور کاملا تخصصي و بهداشتي پودر سير را توليد مي کنيم
کيفيت پودر سير ما را مقايسه کنيد