فـروش انواع سـير و فـر آورده هاي سيـر

فروش انواع سير تازه
Fresh_White_Garlic_in_2007_crop IMG_20160215_203739 P1130349
آموزش کاشت سیر سیر بذری سیر صادراتی سیر تازه سیر پوست کنده و سیر مروارید خلال و پرک سیر پودر سیر موسیر و پرک موسیر
09189115838
09185051994
09183150746

Email:
info@garliciran.com